Αποξήλωση εργοστασίων και βιομηχανικών χώρων.

apopsilosi_A5_final_AH AGR  με γνώση και υπεύθυνη διαχείριση  παρέχει μεγάλο φάσμα  υπηρεσιών στο χώρο της ανακύκλωσης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας  σε συνδυασμό με τον μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας μας δίνει την δυνατότητα για την ανάληψη “έργων αποξήλωσης, διάλυσης ” υψηλής εξειδίκευσης και την άμεση περισυλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία  & εμπορία μεγάλης γκάμας ανακυκλούμενων υλικών και μηχανημάτων.

This article was posted in Auto Green News. Bookmark the permalink. Follow comments with the RSS feed for this post.Trackbacks are closed, but you can Post a Comment.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

*
*