Διάλυση αεροσκαφών απο την Auto Green Recycling.

Τώρα η AGR  εισχωρεί δυναμικά και στον χώρο της διάλυσης αεροσκαφών  πλοίων εργοστασίων.

 

This article was posted in Auto Green News. Bookmark the permalink. Follow comments with the RSS feed for this post.Post a Comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

*
*