πιστοποιηση

  bannerΗ AGR μεριμνά για την τήρηση των κανόνων ορθής λειτουργίας  έχοντας εξασφαλίσει πιστοποίηση κατά το γνωστό σε όλους  ISO 9001 καθώς και κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 που είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

 

This article was posted in Auto Green News. Bookmark the permalink. Follow comments with the RSS feed for this post.Trackbacks are closed, but you can Post a Comment.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

*
*